ИТ поддршка како услуга?
Секој дел од вашиот бизнис што работи со технологија некогаш ќе има потреба од ИТ поддршка. Кога таа поддршка е обезбедена како услуга од трета страна, се смета за услуга за ИТ поддршка. Дури и вработените ИТ специјалисти можат да ги заборават своите лозинки, и колку повеќе технологија имплементирате, толку повеќе проблеми може да се појават. Тоа е моментот каде што стапуваат во игра услугите за ИТ поддршка – имањето соодветна поддршка може да помогне да се осигурате дека вашиот бизнис секогаш ќе работи што е можно побезбедно и поефикасно. Висококвалитетните услуги за ИТ поддршка може да му помогнат на вашиот внатрешен ИТ оддел да се фокусира на проекти кои носат вредност на бизнисот, наспроти трошењето време на рутинско одржување или тривијални проблеми со крајните корисници.

Управувана ИТ инфраструктура
Понекогаш има повеќе од една услуга што треба да се поддржи. Управуваните ИТ услуги се вид на услуга каде што давателот на услуги се справува со многу аспекти од вашата инфраструктура. Управуваниот давател на услуги или MSP (managed service provider) може да се справи со речиси секој аспект од вашата ИТ инфраструктура, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на управување со уреди, управување со мрежата, складирање податоци, па дури и пристап на вработените. Поддршката за овој тип на услуга е сеопфатна и може да помогне во кој било дел од вашата организација.

Услуги за безбедност
Колку е поголема ИТ мрежата, толку посеопфатни безбедносни решенија може да бидат потребни, но на секој бизнис сепак му треба одредено основно ниво на заштита. Давателот на услуги може да ја снабди вашата организација со безбедносни решенија како што се антивирус, анти-малициозен софтвер и создавање заштитен ѕид. Сите овие услуги можат да работат заедно за да ги заштитат податоците на вашата организација.
создавање и уништување сметка, складирање на е-пошта и друго.

Услуги за е-пошта
Клучен дел од секој модерен бизнис е е-поштата. Некои компании може да користат пообемна услуга на организацијата за хостирање на нивната е-пошта, но тие потоа се ограничени на поддршката достапна од оние компании со огромни количини на корисници. Други компании можеби ќе сакаат индивидуализирани адреси за е-пошта, а тие може да се хостираат на лице место или да се обезбедат од услугите за е-пошта. Без оглед на тоа како работите со е-поштата на вашата компанија, поддршката за услугата секогаш ќе биде неопходна. Услугите за поддршка на е-пошта може да вклучуваат ресетирање на акредитиви, создавање и уништување сметка, складирање на е-пошта и друго.

Услуги за складирање податоци
Повеќето компании имаат потреба да складираат одредена количина на податоци. Без скапа опрема на лице место, може да биде тешко правилно да се складираат информациите. Услугите за складирање податоци нудат решенија за безбедно складирање на информации, било да се тоа во центри за податоци надвор од локацијата, складирање во облак или преку дизајнирање и имплементација на внатрешна опрема.

Услуги за резервни копии
Со текот на времето вредните податоци се натрупуваат, па се појавува потреба од безбедно складирање. Услугите за резервни копии се одлични за архивирање на податоци што можеби нема да бидат во секојдневна употреба, но сепак треба да бидат достапни во одреден момент доколку за тоа се појави потреба. Редовните резервни копии може да помогнат и во намалување на времето на прекин во случај на дефект на хардверот или мрежата. Поддршката за резервна копија на податоци помага при креирањето на распореди за резервни копии и дури може да обезбеди безбедно складирање за споменатите вредни податоци.

Услуги за безбедност на обработката на личните податоци
Усогласување на работата на компанијата со законските и подзаконските акти при обработката на личните податоци.

Сервис на:

  • Десктоп компјутери
  • Лаптоп компјутери
  • Монитори
  • Принтери
  • Уреди за непрекинато напојување

Контакт:

  • alsanet@alsanet.com.mk
  • +38923225167
  • +38970260316